Néptánc

 

Kedves Szülők!

A néptánc foglalkozásokat Dani Krisztina oktató tartja a gyerekeknek heti rendszerességgel. 

A néptánc a közösségi együttlétet, a ritmusérzék, a figyelemkoncentráció fejlődését, a gyermekek szocializációját, társas kapcsolatainak, erkölcsi normáinak kialakulását segíti elő. Ezek elengedhetetlen részei a zavartalan fejlődésnek, az érzelmi-akarati élet optimális alakulásának.

Krisztina néni lehetőséget biztosít a foglalkozások megtekintésére, ahol a kisgyermek kedvet kaphat a táncolásra.  A gyerekek évente felléphetnek a hagyományosnak számító Kövirózsa Bálon, amit a helyi kulturális egyesület szervez. A nagyobb gyermekek, az iskolába lépők az egyesületben is folytathatják a táncolást, van lehetőségük a továbbhaladásra, tehetségük kibontakoztatására!

Sok szeretettel várjuk kisgyermekével!

Kérem, várjon... Kérem, várjon...