Gyógytestnevelés

Kedves Szülők!

Gyógytestnevelőként szeretném néhány mondattal bemutatni a testnevelésnek azt a speciális területét, melyet óvodánkban térítés nélkül, az óvodai életbe beépítve igénybe vehetnek a gyermekek.

Gyógytestnevelésről röviden

Napjainkban sajnos általános jelenség, hogy az emberek „inaktív” életmódot folytatnak. Ennek következtében az ún. „civilizációs megbetegedések” száma az utóbbi évtizedekben jelentősen növekszik. Feltétlenül szerepet játszik ebben napjaink kevés mozgást biztosító életmódja, mely a gyermekeket is veszélyezteti. Már a gyermekorvosi szűrővizsgálatok magas arányban mutatnak ki kezdődő mozgásszervi elváltozásokat az óvodás korosztályban is. Az óvodáskorban jelentkező problémák leggyakrabban lábstatikai rendellenességek, tartáshibák, kezdődő mellkas- és gerinc deformitások tüneteit mutatják. Ekkor még fájdalom, panasz csak nagyon ritkán jelentkezik, de az ügyetlenebb mozgás, a fáradékonyság, már mind-mind jól érezhető következmény. Az óvodáskort elérő, egészséges gyermeknek igen nagy a mozgásigénye, melynek kielégítése döntő fontosságú, hisz a mozgásigény kielégítése a mozgásszervek, főleg az izomzat, csontozat egészséges fejlődését szolgálja. Mind lábstatikai, mind testtartás szempontjából az izomzat a legfontosabb struktúra, amely a tartáshibák, deformitások megelőzésében, csökkentésében a döntő tényezőt jelenti. Ezért fontos minél előbb rendszeres testmozgással, törzsizomzat erősítéssel elsősorban megakadályozni, vagy ha már kialakult, korrigálni a helyzetet.

Az óvodai gyógytestnevelés az általános testnevelés egyik speciális területe, vagy ha úgy tetszik annak része, fajtája. Az a tudományág, amely a testnevelés módszereinek felhasználásával betegségek megelőzésére és gyógyítására alkalmas. A gyógytestnevelés feladata, hogy hozzájáruljon a szerzett vagy veleszületett betegség következtében kialakult egészségi állapot helyreállításához, gyógyításához, rehabilitációjához, célja pedig mindezeken túl a testi képességek fejlesztése, a mozgásműveltség fejlesztése, a mozgásigény kialakítása. A gyógytestnevelés alapvető követelménye, hogy igyekezzék biztosítani a rászorulóknak mindazt, ami fejlődéséhez szükséges. Korrigáljon ott, ahol erre szükség van; erősítsen, ahol gyengeséget tapasztal; növelje a gyermek alkalmazkodóképességét. A foglalkozások egyik speciális feladata, hogy ne csak a javításra szoruló, hibás funkciók területét tartsa szem előtt, hanem az egész gyermeket. Fizikai állapotát tekintve a javító, gyógyító eljárás mellett a gyógytestnevelő feladata az egész test fejlesztése, de ezzel egyenrangú a gyermek egész személyiségének alakítása is. A gyógytestnevelésnek több részterülete is van, melyek két fő csoportra oszthatók:

  • a tartó- és mozgatórendszer elváltozásainak gyógytestnevelése
  • belgyógyászati és egyéb betegségek gyógytestnevelése

Itt az óvodában olyan céllal vezettük be ezt a szolgáltatást, hogy mindezeket a betegségeket elkerüljük, ezek kialakulását megakadályozzuk. 2005-ben szereztem meg óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelő másoddiplomámat. Célom, hogy azok az enyhébb tartáshibák vagy deformitások, amelyek rossz szokás (hanyag tartás), vagy tartásgyengeség (a testtartást biztosító izomzat gyengesége), vagy egyéb ok miatt alakultak ki, mihamarabb korrigálva legyenek, és semmilyen következménye ne legyen a gyermekek későbbi fejlődése során.       

                                                                                                                                        Fülöpné Hidegh Csilla

 

 

Kérem, várjon... Kérem, várjon...