Gyógypedagógia

Kedves Szülők!

A gyógypedagógiai fejlesztés komplex fejlesztés. Célja a gyermek erősségeinek hangsúlyozása, illetve a sérült, gyenge területek fejlesztése. Mindez egy oldott légkörű, játékos, egyéni vagy mikrocsoportos fejlesztés keretében valósul meg. Gyógypedagógus másoddiplomámat tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon szereztem, ezzel a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelési, oktatási, fejlesztési, pedagógiai terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatait látom el az óvodában. A sajátos nevelési igényű (SNI)gyerekek fejlesztését a számukra előírt szakértői vélemények alapján végzem. A szakvélemény javaslatai, fejlesztendő területei alapján egyéni fejlesztési tervet készítek, folyamatos kapcsolatot tartok a szülőkkel, tájékoztatom őket gyermekük fejlődéséről és szükség szerint tanácsokat adok az otthoni foglalkozásokhoz. Rendszeresen konzultálok a szakszolgálattal, figyelemmel kísérem a kontrollvizsgálatokat.

Sajátos nevelési igényű gyermek:

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Főbb fejlesztési területek:

Mozgásfejlesztés: nagymozgások, egyensúlygyakorlatok, szem-kéz koordináció, szem-láb koordináció, finommotorika

Érzékelés, észlelés, tájékozódás fejlesztése: vizuális, auditív, taktilis, térészlelés, téri tájékozódás, síkbeli tájékozódás, időérzékelés, keresztcsatornák működtetése

Gondolkodásfejlesztés: analízis, szintézis, csoportosítás, általánosítás, összehasonlítás, ok-okozati összefüggések, aritmetikai gondolkodás

Emlékezet fejlesztése

Figyelemfejlesztés: vizuális, auditív

Kommunikáció: beszédkészség, általános tájékozottság

Fontosnak tartom a prevenciót, így az óvodába kerülő kisgyermekeket kisebb-nagyobb fejlődésbeni elmaradások, magatartási problémák, mozgásfejlettségi, értelmi, pszichés és egyéb rendellenességek esetén szakértői vizsgálatra irányítom, hogy minél előbb megkezdődhessen speciális megsegítésük. Természetesen a Szülőkkel való együttműködés elengedhetetlen része a munkámnak, együtt, közösen keressük a megoldást. A tanulási zavarok a kudarcélmények miatt a gyermeket szorongóvá, visszahúzódóvá, de agresszívvé is tehetik a későbbiek folyamán.  

Tanulási zavar előjelei az óvodás korban: 

  • késve indult meg a mozgásfejlődés, bizonytalan a mozgás-egyensúly,(bizonytalanul mozog a lépcsőn, után lépéssel közlekedik, gyakran megbotlik, elesik, nehezen tanul meg kerékpározni)
  • tériorientációs és testsémaproblémák (nem tudja megkülönbözteti az irányokat),kialakulatlan oldaliság,
  • figyelmetlenség
  • rossz ceruzafogás, finommozgási nehézségek(elmaradott rajzszint, kusza rajzok, a rajzolás elutasítása)
  • megkésett beszédfejlődés, artikulációs problémák, beszédhibák,
  • ritmusérzék zavara (mondókákat, dalokat nem szívese tanul)
  • nem szereti a memória, puzzle játékokat

Környékbeli falvakból több különleges bánásmódot igénylő gyermek szülője is a mi óvodánkat választja, s büszkék vagyunk arra, hogy a gyermekek sikerrel veszik az akadályokat az iskolában is. 

                                                                                                                Bátran forduljon hozzám kérdéseivel!

Hidegséginé Horváth-Pálla Barbara

Kérem, várjon... Kérem, várjon...