Játékos nyelvelsajátítás

Az Európai Unió országaiban így immáron Magyarországon is, az elmúlt években a korai nyelvtanulást támogatók véleménye került előtérbe, a szülőket pedig leginkább arra buzdítják, hogy mielőbb kezdjék el gyermekeik idegen nyelv tanítását. A korai nyelvtanítás megvalósulása esetén elvárható többnyelvűség garantálja a gyerekek esélyegyenlőségét egy esetleges társadalmi változás, illetve előre nem látható jövő esetén is, továbbá a többnyelvű iskolák létjogosultságát, illetve a diákok mobilitását.

A környezet, amiben a gyermek a nap legnagyobb részét tölti, döntő hatással bír egész későbbi életére. Szakértői vélemények állítják: a gyermekek hat éves koruk előtt játszva képesek egy idegen nyelv elsajátítására. Hét éves kor után már szinte egyetlen gyermek sem képes arra, hogy egy idegen nyelv hangjait tökéletes mértékben képezze. Ekkora ugyanis teljes mértékben kialakul beszélőszervének, működése, ezáltal pedig minden más nyelv fonológiai sajátossága, idegenül hangzanak számára.Az óvodás természetesebbnek veszi azt, hogy egy tartalmat, cselekvést, egy tárgyat többféle nyelven meg lehet nevezni. Sokan kutatják manapság a kisgyermekkori nyelvi nevelés hatékonyságát, azon belül is az életkor és a nyelvtanulás hatékonyságának összefüggéseit. Egy nemzetközileg elismert kutató, Singleton azt írja:

„Azok, akik gyermekkorukban kezdték el egy idegen nyelv tanulását, hosszabb távon magasabb szintet érnek el ebben, mint akik később kezdték el. Erre vonatkozóan sok bizonyíték van, s nincs ellenbizonyíték.” .(www.happykids.hu)

A tudat alatti, spontán, nem tudatos nyelvelsajátítás kerül a tanítás középpontjába. A gyermek itt az anyanyelvével együtt ismerkedik meg egy új addig ismeretlen nyelvvel, annak szavaival, mondattá formálásaival mindenféle szótárazás és fordítás nélkül.

A nyelvelsajátítás gyakorlatilag ugyanazon az úton történik, mint az anyanyelv elsajátítása. Fő jellemzője, hogy spontán motivációk, érdeklődés, kommunikációs igény hajtja. A gyermeknek ebben a korban nem okoz szorongást az idegen nyelven történő megszólalás, a válaszadás. A sok ismétlés, gyakorlás során egyre jobbá válik a kiejtés, bővül a szókincs. A gyerekek élvezik a sikert, hogy egy másik nyelven képesek kommunikálni.

 

 

 

 

 

Kérem, várjon... Kérem, várjon...