Játékos nyelvelsajátítás

A környezet, amiben a gyermek a nap legnagyobb részét tölti, döntő hatással bír egész későbbi életére. Szakértői vélemények állítják: a gyermekek hat éves koruk előtt játszva képesek egy idegen nyelv elsajátítására. Hét éves kor után már szinte egyetlen gyermek sem képes arra, hogy egy idegen nyelv hangjait tökéletes mértékben képezze. Ekkora ugyanis teljes mértékben kialakul beszélőszervének, működése, ezáltal pedig minden más nyelv fonológiai sajátossága, idegenül hangzanak számára.Az óvodás természetesebbnek veszi azt, hogy egy tartalmat, cselekvést, egy tárgyat többféle módon, németül is, magyarul is meg lehet nevezni. Egy nemzetközileg elismert kutató, Singleton azt írja:

„Azok, akik gyermekkorukban kezdték el egy idegen nyelv tanulását, hosszabb távon magasabb szintet érnek el ebben, mint akik később kezdték el. Erre vonatkozóan sok bizonyíték van, s nincs ellenbizonyíték.” .(www.happykids.hu)

A tudat alatti, spontán, nem tudatos nyelvelsajátítás kerül a tanítás középpontjába. A gyermek itt az anyanyelvével együtt ismerkedik meg egy új addig ismeretlen nyelvvel, annak szavaival, mondattá formálásaival mindenféle szótárazás és fordítás nélkül.

Tehát csak az életkori sajátosságok szigorú figyelembe vételével, megfelelő játékos módszerrel lehet elkezdeni a tanítást. A kisgyermek így nem nyelvet tanul valójában, hanem felszedi, elsajátítja a nyelv szókészletét, szabályait. A nyelvelsajátítás gyakorlatilag ugyanazon az úton történik, mint az anyanyelv elsajátítása. Fő jellemzője, hogy spontán motivációk, érdeklődés, kommunikációs igény hajtja. A gyermeknek ebben a korban nem okoz szorongást az idegen nyelven történő megszólalás, a válaszadás. A sok ismétlés, gyakorlás során egyre jobbá válik a kiejtés, bővül a szókincs. A gyerekek élvezik a sikert, hogy egy másik nyelven képesek kommunikálni.

A nyelvelsajátítás során a gyermek megérzi a nyelvtani szabályokat, szemben a tudatos tanulással, ahol be kell vésnie ezeket. A nyelvelsajátítás útján tanult nyelv használata még gátlásoktól mentes, szemben a tudatos tanulás útján elsajátított nyelv alkalmazásánál jelentkező gátlásokkal, melyek abból fakadnak, hogy a beszélő nem a nyelv használatára, hanem a szabályok helyes alkalmazására figyel. A félelem, izgalom nélküli nyelvhasználat segíti a későbbi tudatos nyelvtanulást is. Ez az egyik erénye a korai nyelvtanulásnak, ezen kívül kialakul a nyelvtanulás iránti érzékenység, fogékonyság is.

    Összefoglalva, az idegen nyelv elsajátításának céljai:

  • német nyelv iránti érdeklődés felkeltése
  • nyelvi ismeretek játékon alapuló gyakorlati elsajátítása
  • sikerélményhez juttatás, mely motiválja a későbbi nyelvtanulást és idegen
  • nyelvi kommunikációt, nyitottság a világra, tolerancia

 

Játékos NÉMET nyelvelsajátítás:

2015 szeptembere óta heti rendszerességgel tartok német foglalkozásokat. Fontosnak tartom az oldott, nyitott légkört, a sok ismétlést és a folytonosságot! Véleményem szerint ezen tényezők járulnak hozzá leginkább ahhoz, hogy a gyermekek bátran használják a nyelvet. A vidám mondókákon, énekeken keresztül ismerkedünk a német nyelvvel, sokat játszunk és ezáltal épül be a hétköznapokba is észrevétlenül az idegen nyelv. 

                                                                                  Minden érdeklődőt szeretettel vár a gyerekekkel foglalkozó Vica óvó néni.

 

Óvodánkban a német nyelvi foglalkozások térítés nélkül igénybevehetők!

 

Kérem, várjon... Kérem, várjon...