Süni csoport

Csoportunkban 30 kisgyermek éli vidám, óvodai életét. Családias, gyermekszerető légkörben, egymást elfogadva és segítve formálódunk összetartó közösséggé. 13 nagycsoportos,  8 középsős és 9 kiscsoportos korú gyermek alkotja a Sünis közösséget.
Gyermekközpontú szemléletünk, a szabad játékon és az abban rejlő ismeretszerzési lehetőségeken alapul. A gyermeki személyiség kibontakoztatását egyéni sajátosságok és fejlettségi szintek figyelembe vételével segítjük. A nevelés során az önmegvalósítás és az ismeretszerzés lehetőségére törekszünk. Elsődlegesnek tekintjük a cselekvésen keresztüli tapasztalatszerzési, tanulási lehetőségeket. Alakítjuk mindezt élményszerűen, építve a gyermeki kíváncsiság és kreativitás figyelembe vételével.
Kiemelten kezeljük a környezettudatos szemléletformálást és annak megélését hogyan kell "zöld óvodásként" óvni, tisztelni bolygónk élővilágát.
Lakóhelyünk természeti és tárgyi környezetének megismertetésével, a helyi kultúrális rendezvényeken való részvételünkkel tudatosan arra törekszünk, hogy kötődés alakuljon ki gyermekeinkben magyar kultúránk és szülőföldünk értékei iránt.

Kérem, várjon... Kérem, várjon...